Tapetserarverkstaden Willa Wasa betjänar företag och privatpersoner

Tapetserarverkstaden Willa Wasa är ett företag som har specialiserat sig på sy- och möbeltapetseringstjänster, och som också har det största tygurval i Österbotten. Oavsett om du behöver nya hemtextilier, ombeklädning av en gammal möbel eller lämpliga tyger till ditt projekt, kom på besök till oss!

Tapetserarverkstad Willa Wasa

Olympiagatan 9, 65100 Vasa

Tfn. 050 523 9140
Tfn. (06) 315 3236
www.willa-wasa.fi

Öppettider

Må-fr 10-17Övriga tider efter överenskommelse!

Kontakta oss eller ge respons!

I din respons kan du ge oss både ris och ros. Också frågor är välkomna! Om du ger oss dina kontaktuppgifter (din e-postadress) kan vi kontakta dig och svara på dina frågor. Alla frågor om Willa Vasas sy-, inrednings- och möbeltapetseringsarbeten önskar vi ändå helst få per telefon.

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Verhoomo Willa Wasa
Huutoniementie 43
65320 VAASA

FO-nummer: 18076628
Telefonnummer: +358505239140

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.